Udvikling

Skræddersyet udvikling

Med blandingen af forretningsorienterede psykologer og erfarne projektkonsulenter er vi i stand til at gå et spadestik dybere i din organisationsudvikling helt fra toplederniveau til den enkelte medarbejder.

For at sikre, at en organisations overordnede mål opnås, er det afgørende, at medarbejderne fokuserer på den fælles opgave. Topledergruppers samarbejde er en kritisk faktor for dette.

Vi bidrager med forretningsorienteret udvikling af topledergrupper gennem forløb, der skræddersyes til den enkelte organisations mål og præferencer.

Vi bidrager også med udvikling af mellemledere og medarbejdere, fra konfliktløsning og teamseminarer til værktøjskurser og individuelle coachingforløb, hvor fokus er på konkrete udfordringer eller dilemmaer.

Lederudvikling

Ledelse kræver fokus. Fokus på personlige værdier, på tidsforbrug, på udviklingen af relationelle og forretningsmæssige kompetencer.

I Momentum Consulting skræddersyr vi lederudviklingsforløb til virksomhedens specifikke behov og udfordringer. Vi tager udgangspunkt i den konkrete ledelsesrolle og alt efter ledelsesniveau, inddrager vi områder som det personlige lederskab, empowerment og motivation af mellemledere og medarbejdere, håndtering af konflikter og dilemmaer, etablering af et godt arbejdsklima, hvor alle har maksimal mulighed for at udnytte deres styrker, de vanskelige samtaler samt forandringsledelse.

Vores kurser udformes altid praksisnært med et stort element af træning (gerne med skuespillerhjælp), konkret feedback samt dialog og sparring lederne imellem.

Momentum Consulting har omfattende erfaring i at udvikle og gennemføre lederudviklingsprogrammer i både større og mindre virksomheder.

Organisationsudvikling

I forandringsprocesser, der inddrager mange medarbejdere, er det vanskeligt at sikre motivationen og engagementet hele vejen rundt og igennem hele forandringsprocessen.

I Momentum Consulting har vi stor erfaring med at tilrettelægge forandringsprocesser, der sikrer engagement og empowerment i hele organisationen gennem hele processen.

Forandringsprocesserne skræddersyes altid til den konkrete målsætning i virksomheden og bygger på inddragende, anderkendende metoder, hvor virksomhedens ledere og medarbejdere selv påvirker og præger forretningsudviklingen, og selv tager dedikeret ansvar for at føre den ud i livet efterfølgende.

Vi arbejder ligeledes som rådgivere og forandringsagenter for kunder, som er i gang med større og mindre forandringsprocesser.

Talentudvikling

Talentudvikling drejer sig om at identificere og udvikle personligt, fagligt og karrieremæssigt potentiale blandt virksomhedens medarbejdere.

Der iværksættes en målrettet udviklingsproces, hvor medarbejdernes potentialer og virksomhedens strategi gensidigt supplerer hinanden.

Talentudviklingen skaber synergieffekter således, at medarbejderen får sat sin personlighed i spil i fagligheden.

Momentum Consulting omfattende erfaring i at udvikle og gennemføre talentudviklingsprogrammer.

Vi har med stor succes arbejdet med talentudvikling i både større og mindre virksomheder.

Teamudvikling

Udviklingen af ledelses- og medarbejder teams er en af de vigtigste opgaver en forretningsledelse kan påtage sig, når mål og strategier skal realiseres.

De forretningsmæssige fordele ved et velfungerende team overskygger på alle områder det, som selv den mest velkvalificerede gruppe kan opnå.

Den dygtige leder arbejder konstant på at forbedre sit team.

Hos Momentum Consulting ser vi det som vores opgave at tilføre energi, metode og proces. Vi arbejder med de fælles ressourcer, kommunikation, motiver, samspil og synergi i gruppen.

Vi hjælper teams med at bevæge sig til det næste niveau og få det fulde udbytte af teamets potentialer og synergier.