Assessment

Vurdering og bedømmelse af ledere og medarbejdere er en altafgørende del af rekrutterings- og udviklingsprocesser for virksomheder og organisationer.

At vælge de rigtige kandidater, når der skal ansættes, er afgørende for virksomhedens fremtidige succes. En grundig og professionel assessmentproces øger sandsynligheden for at vælge den bedste kandidat og minimerer risikoen for fejlansættelser.

Momentum Consulting har omfattende national og international erfaring med at gennemføre professionelle og målrettede assessmentforløb, der anvendes både ved vurdering af enkeltpersoner og ved gennemførelse af større processer, såkaldte Assessment Centre.

Individuel assessment

Et individuelt assessmentforløb kan anvendes ved rekruttering og udvikling af ledere og medarbejdere. Forløbet vil hurtigt og effektivt afdække deltagerens væsentligste styrker, potentiale, udviklingsområder og begrænsninger i forhold til en given stilling. I en tæt dialog med vores kunde foretager vi en struktureret afdækning af de vigtigste kompetencer og gennemfører herefter forløbet med fokus på netop disse kompetencer.

Et assessmentforløb er typisk bygget op omkring et grundigt og kompetencebaseret interview, der er baseret på relevante testresultater såsom personlighedstest, færdighedstest samt eksekverings- og simuleringsøvelser. Endvidere kan der indgå feedback fra andre, eksempelvis via referencer eller struktureret 360° feedback. Endelig lægger vi stor vægt på at sikre, at deltageren får en grundig og brugbar feedback på forløbet.

Hos Momentum Consulting baserer vi vores arbejde på fire kvalitetsgrundpiller:

1.

Vi leverer ydelser med høj faglig kvalitet. Alle konsulenter har mange års erfaring
med assessmentopgaver samt relevant akademisk baggrund fra psykologien.

2.

Vi tager udgangspunkt i kundens situation, værdier og behov i sammensætningen af et
forløb, der fokuserer på de vigtigste kompetencer i forhold til jobbet.

3.

Vi udviser respekt for kandidaten og gennemfører en transparent og åben proces, hvor der
lægges stor vægt på at give kandidaten en brugbar feedback.

4.

Vi er certificerede brugere af værktøjer fra anerkendte testudbydere, der lever op til de
højeste kvalitetskrav på markedet