Cases og referencer

Opbygning af afdeling for Business Controlling

”Momentum Consulting fandt tre kandidater med stærke kommercielle og sparringsmæssige kompetencer.”

Den nyansatte CFO i et større datterselskab af en international tele-virksomhed var bevidst om, at hans finansafdeling ikke evnede at udfordre de kommercielle afdelinger eller at yde dem støtte i form af sparring omkring væsentlige investeringer, opkøb eller andre tungtvejende beslutninger. Hertil kom håndtering af klassiske opgaver som budgetopfølgning, udarbejdelse af analyser, support ved udvikling af nye produkter mv.

Efter et møde med Momentum Consulting var det klart, at det han havde behov for, var at opbygge en ny enhed bestående af forretningsorienterede Business Controllere samt en erfaren Chef Controller. I samarbejde med CFO’en og virksomhedens HR-afdeling udarbejdede konsulenten stillings- og kandidatprofiler samt informationsmateriale til brug for de kandidater, der skulle kontaktes.

Opgaven skulle løses via Search i markedet for derved at finde frem til personer med stærke fagkompetencer – gerne en baggrund fra konsulentbranchen kombineret med nogle års erfaring fra en større kommerciel virksomhed. Desuden nåede man i fællesskab frem til, at det også var en god ide at indrykke stillingsannoncer på de mest besøgte jobsites på nettet for at tiltrække kandidater, der var aktive i markedet. Formålet var at sikre, at vi fik så mange stærke kandidater i spil som muligt på relativt kort tid.

Searchen blev gennemført af Momentum Consultings research-funktion og var rettet mod større virksomheder inden for brancher præget af en hastig markedsudvikling samt konsulentvirksomheder. I kraft af vores kundes gode omdømme lykkedes det på relativt kort tid at tiltrække så mange kvalificerede kandidater, at de første præsentationer kunne gennemføres. Kandidaterne var forinden blevet interviewet samt testet med logisk test og personlighedstest.

Tre måneder fra påbegyndelse af opgaven tiltrådte de første to Business Controllere og måneden efter yderligere en samt en Chef Controller.

Opfølgningen på ansættelserne et halvt år senere viste, at den nye afdeling var godt i gang med at opbygge de tætte relationer til de kommercielle afdelinger samt påtog sig de fastlagte opgaver. CFO’en var godt tilfreds med samarbejdet med Momentum Consulting, og har siden hen benyttet os gentagende gange.

Citat

Tre måneder fra påbegyndelse af opgaven tiltrådte de første to Business Controllere og måneden efter yderligere en samt en Chef Controller.