Cases og referencer

Adm. direktør til interesseorganisation

Den hidtidige direktør var netop blevet afskediget efter mange års ansættelse, medarbejderne var desillusionerede, og samarbejdet var præget af intern uro og gentagne konflikter. Organisationen stod samtidig over for en mulig fusion med en anden interesseorganisation samt en flytning til nye lokaler. Der var mange løse ender, og nok at tage fat på for en ny direktør.

Momentum Consulting blev briefet på opgaven af bestyrelsesformanden, og det blev aftalt, at opgaven skulle løses i en kombination af annoncering samt Search.  Derved sikredes åbenhed om processen, samt mulighed for at alle relevante kandidater kunne komme i spil. Konsulenterne gennemførte en interviewrunde, der indebar samtaler med udvalgte medarbejdere, tillidsrepræsentanter samt bestyrelsesmedlemmer. Herefter blev profilen for den nye direktør lagt fast og godkendt af bestyrelsen.

Searchen blev forberedt af vores research-funktion, der kortlagde hvilke organisationer og virksomheder, der kunne rumme relevante kandidater. Efter et nyt møde med bestyrelsesformanden blev listen godkendt, og searchen sat i gang. Der viste sig at være stor interesse blandt de kandidater, der blev kontaktet, og samtidig modtog vi et tre-cifret antal ansøgninger.

Efter to interviewrunder, samt brug af logiske test og personlighedstest, blev bestyrelsen præsenteret for cv’erne samt en kompetencematrix på otte relevante kandidater. Heraf blev de fire udvalgt til en egentlig præsentation, hvor kandidaterne skulle fremlægge deres bud på en ny strategi for interesseorganisationen. Herefter blev to spidskandidater udvalgt, og efter yderligere møder med bestyrelsen blev den bedst egnede kandidat tilbudt stillingen. Forinden var der indhentet referencer på den pågældende kandidat, der kom fra en stilling som vicedirektør i en beslægtet interesseorganisation.

I de følgende år flyttede organisationen til nye moderne lokaler, der blev gennemført interne medarbejderaktiviteter, der skulle styrke arbejdsglæden samt samarbejdet på tværs af de enkelte medarbejdergrupper. Samtidig valgte man som led i den nye strategi at fastholde sin uafhængighed og ikke fusionere med andre interesseorganisationer. I stedet satsede man på at revitalisere og synliggøre interesseorganisationen samt øge medlemmernes engagement, hvilket lykkedes – bl.a. i kraft af en dygtig og engageret adm. direktør.

Citat

Searchen blev forberedt af vores research funktion, der kortlagde hvilke organisationer og virksomheder, der kunne rumme relevante kandidater