Cases og referencer

Jurist til ledelsen af førende bygge- og projektudviklingsvirksomhed

En af Nordens førende bygge-og projektudviklingsvirksomheder med internationale ejendomsaktiviteter i såvel Norden, Baltikum og Rusland ønskede at styrke sin markedsposition ved at tilføre en tung juridisk kompetence til ledelsesgruppen i det danske datterselskab.

Virksomheden var inde i en rivende udvikling og havde erkendt, at en stærk juridisk kompetence i selskabets ledelsesgruppe ville medvirke til at fastholde og udvikle virksomhedens position i forhold til investorer og erhvervslejere. Samtidigt ønskede man internt i koncernen at opbygge en juridisk funktion i det danske selskab på linje med de øvrige nordiske selskaber, og stillingen indebar således også deltagelse i et nordisk juridisk samarbejde.

I samarbejde med den adm. direktør for datterselskabet fastlagde Momentum Consulting strategien for searchen og foretog en grundig afdækning af kompetencekrav, personlige egenskaber, KPI’er og motivationsfaktorer. Det var afgørende for virksomheden, at juristen havde et højt fagligt niveau inden for fast ejendom, herunder tung transaktionserfaring, og var vant til at lede forhandlinger. Herudover skulle juristen være i stand til at tænke og agere kommercielt i forhold til udviklingen af virksomheden. Endvidere skulle juristen formå at opbygge en juridisk funktion og spille ind mod den operationelle organisation ved at yde rådgivning og støtte til forretningen, samt at sikre Corporate Governance.

I kraft af virksomhedens gode omdømme og Momentum Consultings stærke juridiske netværk og branchekendskab identificeredes hurtigt en række kvalificerede kandidater. Udover et dybdegående interview gennemgik disse en grundig assessment hos Momentum Consultings erhvervspsykologer med brug af logiske tests og personlighedstests.

Ved præsentationen af kandidaterne blev kandidaterne bedt om at fremlægge deres vision og en overordnet handlingsplan for de første 100 dage i stillingen. Blandt de tilbageværende kandidater blev der ansat en erfaren advokat med en stærk forretningsforståelse.

Opfølgningen viste, at virksomheden havde oplevet stor værdi ved at få tilført en juridisk kompetence i ledelsen og støtte til organisationen, og at denne kort tid efter sin tiltrædelse havde haft væsentlig indflydelse på salget af et større projekt.

Citat

NCC Property Development valgte i 2012 at bruge Momentum Consulting i rekrutteringen af ny medarbejder til ledergruppen. Vi kendte den ønskede profil, men ikke den rigtige kandidat. Momentum Consulting præsenterede os for et antal kandidater, der alle opfyldte kravene til vores profil, og vi oplevede en målrettet, effektiv og givende proces, der gjorde det let for os at træffe en beslutning og få den rigtige medarbejder.

Marius Møller, adm. direktør.