Cases og referencer

Finance Manager til Private Equity virksomhed

”Momentum Consulting fandt talentfuld Finance Manager, der efter kun et år blev udnævnt til Director.”

Virksomheden, en succesfuld Private Equity virksomhed med et skandinavisk fokus, havde eksisteret i tre år. Virksomhedens CFO havde opbygget en solid og velfungerede Finance-funktion med ca. 10 medarbejdere. CFO’en ønskede at steppe op til mere forretningsorienterede opgaver, og vurderede samtidig, at der var et udpræget behov for at få en Finance Manager med stærke IFRS-kompetencer om bord.

Momentum Consulting, der havde assisteret CFO’en i forbindelse med ansættelse af en Business Controller, blev valgt til at understøtte denne proces. Virksomheden havde meget præcise ønsker til den nye Finance Managers faglige kompetencer. Momentum Consulting anbefalede en målrettet search-proces.

Selve search-processen var meget fokuseret qua de ufravigelige faglige krav. Dette stillede krav til Momentum Consultings forståelse af fagområdet, og samtidig var en professionel og diskret tilgang vigtig for et succesfuldt forløb.

Den særdeles målrettede search-proces betød, at der kunne præsenteres tre kandidater med meget solide IFRS-kompetencer. Virksomheden valgte at fortsætte dialogen med to spidskandidater som én af Momentum Consultings erhvervspsykologer gennemførste assessments på. Informationer fra assessments blev brugt til at understøtte valget af topkandidat, og CFO’en blev ligeledes briefet på, hvordan han kunne sikre en succesfuld integration af sin nye Finance Manager.

CFO’en var yderst tilfreds med Momentums leverance, og han har i forbindelse med et personligt jobskifte valgt at fortsætte samarbejdet med Momentum Consulting.

Citat

Selve search-processen var meget fokuseret qua de ufravigelige faglige krav. Dette stillede krav til Momentum Consultings forståelse af fagområdet, og samtidig var en professionel og diskret tilgang vigtig for et succesfuldt forløb.