Cases og referencer

Centrale HR-profiler til medicinalvirksomhed

Virksomheden, en global medicinalvirksomhed, var i gang med at implementere en ny HR-organisation. HR-direktøren ønskede at bevæge afdelingen fra en funktionsopdelt HR-organisation til en HR-Partner organisation, der i højere grad var tæt på ”kunderne”, og som dermed understøttede virksomhedens overordnede strategi.

Momentum Consulting, der havde løst andre search-opgaver samt en lang række assessments i virksomheden, blev briefet om opgaven af HR-direktøren, og scopet for search-procesen blev fastlagt.

Opgaven blev at identificere følgende kandidater:

  • 1 HRD Manager
  • 1 HR Business Partner med stærk rekrutteringskompetence og en international profil
  • 1 HR Business Partner med stærk udviklingskompetence og en international profil
  • 1 HRD Konsulent

 

Virksomheden ønskede en aktiv afdækning af markedet, og opgaven blev derfor løst i en ren search-proces. Denne proces sikrede et meget højt niveau blandt de præsenterede kandidater, og ligeledes fik virksomheden en tilbagemelding på, i hvilket omfang potentielle kandidater opfattede virksomheden som en attraktiv arbejdsplads.

Resultatet blev, at de fire stillinger blev besat inden for den aftalte tidsramme. Momentum Consultings psykologer bidrog med personlige assessments af topkandidaterne, hvilket gav værdifuldt input i forholdet til den endelige selektion.

I dag oplever virksomheden at have en velfungerende HR funktion. Forretningen giver udtryk for, at HR er en vigtig sparringspartner, der forstår deres udfordringer. Senest er den ene af de fire kandidater blevet udnævnt til Vice President med overordnet ansvar for al HR.

Citat

En vellykket search-proces som har vist sig at være langtidsholdbar.